ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10/04/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราด-นายาว ต่อเขตตำบลจันดี หมู่ที่ 1,6 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MNnR2TFdoUl92RDA/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ