ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10/04/2017 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการ

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MSkZfWmM5Q2IySTQ/view?usp=sharing

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ