ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/04/2017 |
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 1 ตำบลเขาพังไกร อำเภแหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MVFZqWThFVXQyeEE/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ