ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16/03/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MbHhrYWtOOURYTUU/view?usp=sharing  link

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MWklUa2U4TGNRbDA/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ