ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16/03/2017 |
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MY0RKUGx0MS1OcVk/view?usp=sharing link

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MNTFodUx2LUFfMWc/view?usp=sharing

 

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช



















.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ