ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16/03/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

link

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MLWpuTkFBYTJwZk0/view?usp=sharing

link https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MTHBTTDJxYkVpdlE/view?usp=sharing

 

 

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ