ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15/03/2017 |
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาโค้งแบบเมทัลชีท ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 36 เมตร พร้อมติดตั้ง รางระบายน้ำฝน สำหรับโรงเรียนท่าเรือมิตรภาพที่ 30

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3McHhnT2FLTlhFYkk/view?usp=sharing

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ