ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14/03/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองไชย - บ้านกะเปียด หมู่ที่ 1-3 ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

link

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3Md19JdXd5RTJpdGM/view?usp=sharing

link

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MV0xkcWFEYi1wd00/view?usp=sharing

link

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MY2lTa1A5MngyeGc/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ