ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14/03/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะขามป้อมพร้อมผนังกั้นน้ำกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MbTU3V1JkaUZZZjg/view?usp=sharin

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MWUpPZkU3U0s4VEk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MdE1MWWh3SFBHVHM/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ