ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13/03/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 4)

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MNXU1VlFnUkhPRGs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MeDQxRVZsOVgxekU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MbjhVam9jdnd0UEU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MRkx1Uy1YXzJoX1E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MZTl2NlV0NnVxR0E/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ