ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10/03/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากแพรก-ช่องสำทำ หมู่ที่ 5,12 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MRlRZWUxrQjBRcnM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MWG0tZ0lwcFRKN1E/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ