ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/03/2017 |
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหมื่นเหาะ - บ้านนายฝาก หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MRlQ2djhjX0NoSzg/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ