ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 02/03/2017 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทานสายชลประทานฝั่งขวา (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 1 , 8 , 9 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MWDVad1ZPQ0hkQW8/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ