ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28/02/2017 |
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3ManpkeGwxMnNYVjQ/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ