ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16/02/2017 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายรา แพรกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=0BxLNqHltfF3McnNMV3M3ZVQ3NjQ

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ