ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15/02/2017 |
เปิดเผยราคากลางประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราด-นายา ต่อเขตตำบลจันดี หมู่ที่ 1, 6 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

linkhttps://drive.google.com/drive/folders/0BxLNqHltfF3MLXZWR2gwN05Kcms?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ