ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15/02/2017 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดเทพนิมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MUEhNbHA3ZjYtaGc/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ