ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15/02/2017 |
เปิดเผยราคากลางประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอ้อมเมือง (สายประปา 2) หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

linkhttp://https://drive.google.com/drive/folders/0BxLNqHltfF3MN0p3dGZDT3QwWWc?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ