ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23/12/2016 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลาแม่เงิน หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MaURjM0ptTERXUUk/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ