ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22/12/2016 |
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหูหนานต่อจากถนนลาดยางเดิม เขตตำบลควนกรด หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MNTYzWkMyVll4QkE/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ