ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/12/2016 |
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายขจร ท่าข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MemU0bHRMUmFZTkk/view?usp=sharing

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ