ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14/11/2016 |
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการจัดหาครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MSDFSZHpMeXU2WTQ/view?usp=sharing

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ