ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18/10/2016 |
ประกาศสอบราคาซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับโรงเรียนในสังกัดิงคืการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MdDhfZ25GQ2FZOGM/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ