ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13/10/2016 |
ทดสอบข่าวสอบราคา ปีงบประมาณ 2560

ทดสอบข่าวสอบราคา ปีงบประมาณ 2560

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ