ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15/07/2015 |
สอบราคาจ้างจ้างพิมพ์เกียรติบัตร, บัตรประจำตัวนักกรีฑา และผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอน ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 58 ประจำปี 2558 นครเกมส์

Download

1.https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MVEd0U1phQ3lybXc/view?usp=sharing

เปิดเผยราคากลาง

1.https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MaEIyMm1hSmUtY2M/view?usp=sharing

2.https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MMnNhZEdfc19sUUE/view?usp=sharing

3.https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MX3U3eVpWN2pwekk/view?usp=sharing

4.https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MOE9neXJmSnhJUkU/view?usp=sharing

5.https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MRXR5MXJjc0ZoX1U/view?usp=sharing

6.https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MeXUydnR5M2ZCaW8/view?usp=sharing

7.https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MS3FMSE5UZVBXUmM/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 6online
» 94 Today
» 416 Yesterday
» 510 Week
» 510 Month
» 510 Year
» 510 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)