ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๗ วันที่ 19/09/2013 |

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้ว 
 จึงขอประกาศฯ มาให้ทราบโดยทั่วกัน 
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 3online
» 135 Today
» 164 Yesterday
» 2454 Week
» 3645 Month
» 3645 Year
» 3645 Total
Record: 491 (21.11.2022)
(IT CENTER)