ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 14/12/2012 |

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 \"แก้ไข\" \"ลบ\"
Text Size  \"\"  \"\"    
 
\"\"
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้ว

( ภาพข่าวเมื่อ จันทร์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 )
 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 จึงขอประกาศฯ มาให้ทราบโดยทั่วกัน 
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 
Download
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556
ปกข้อบัญญัติ
สารบัญข้อบัญญัติ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4


เข้าชม : 963
 
 
 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 11online
» 106 Today
» 164 Yesterday
» 2425 Week
» 3616 Month
» 3616 Year
» 3616 Total
Record: 491 (21.11.2022)
(IT CENTER)