รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 02/09/2021 |


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 142 Today
» 164 Yesterday
» 2461 Week
» 3652 Month
» 3652 Year
» 3652 Total
Record: 491 (21.11.2022)
(IT CENTER)