รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 02/09/2021 |

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 2online
» 15 Today
» 438 Yesterday
» 1061 Week
» 15 Month
» 15658 Year
» 15658 Total
Record: 608 (29.11.2021)
(IT CENTER)