สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 08/04/2021 |


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 10online
» 127 Today
» 164 Yesterday
» 2446 Week
» 3637 Month
» 3637 Year
» 3637 Total
Record: 491 (21.11.2022)
(IT CENTER)