ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 05/01/2022 |
ระเบียบว่าด้วยการขอใช้สนามและสถานการกีฬา และระเบียบว่าด้วยการขอใช้อาคารอเนกประสงค์ศาลาประชาคม และโรงละครขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

การออกระเบียบว่าด้วยการขอใช้สนามและสถานการกีฬา และระเบียบว่าด้วยการขอใช้อาคารอเนกประสงค์ศาลาประชาคม และโรงละครขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 16online
» 182 Today
» 580 Yesterday
» 762 Week
» 6833 Month
» 6833 Year
» 6833 Total
Record: 1430 (05.01.2022)
(IT CENTER)