ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 12/10/2021 |
ผลการรับโอน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่้นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ)

>>>ดาวน์โหลด<<<

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 8online
» 112 Today
» 499 Yesterday
» 1072 Week
» 1941 Month
» 1941 Year
» 1941 Total
Record: 499 (26.10.2021)
(IT CENTER)