ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 03/09/2020 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุชำรุด (ซาก)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุชำรุด (ซาก)

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ