ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30/06/2020 |
ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบสำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทางระบบออนไลน์

 

         

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบสำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทางระบบออนไลน์ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/z9ruuh    หรือสแกน QRCode ด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

>>>รายละเอียด<<<

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ