ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30/04/2020 |
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)

 

          ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 5

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการประชุมสภาฯเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบตามวัน เวลา ดังกล่าวและสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อีกทางหนึ่ง

**************************************

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

074-356253 ต่อ 319,323

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ