ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 21/02/2020 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การปฎิบัติงานในช่วงพักกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง การปฎิบัติงานในช่วงพักกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ