ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 02/12/2019 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การปิดปรับปรุงและซ่อมแซมสนามและสถานการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชาติตระการโกศล)

>>>รายละเอียด<<<

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ