ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27/11/2019 |
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ)

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(คนพิการ)

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ