ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31/10/2019 |
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นำในศาสนพิธี จำนวน 100 คน

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นำในศาสนพิธีของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 100 คน สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2562 โดยอบรมระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

>>>>>รายละเอียด<<<<<

>>>>>ใบสมัคร<<<<<

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ