ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25/10/2019 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง คนพิการ

ดาวน์โหลดไฟล์

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ