ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 09/04/2019 |
ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)

 

          ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 5

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าวและสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อีกทางหนึ่ง

**************************************

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

>>>กำหนดการ<<<

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

074-356253 ต่อ 319,323

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ