ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26/03/2019 |
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสืบสานประเพณี กิจกรรมสรงน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

อบจ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการสืบสานประเพณี

“สรงน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์”

 วัดราษฎร์บำรุง ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสืบสานประเพณี กิจกรรมสรงน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ในวันที่ 12-16 เมษายน 2562 ณ วัดราษฎร์บำรุง ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วม “สรงน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์” เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่สืบไป

 

****************************************************

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

>>>กำหนดการ<<<

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ