ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 08/03/2019 |
โครงการอบรมและสืบสานศิลปะการแสดง

               

โครงการฝึกอบรมและสืบสานศิลปะการแสดง "ศรีวิชัย"

               องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 10 - 18 ปี ที่มีความสนใจในการรำระบำศรีวิชัย ร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและสืบสานศิลปะการแสดง "ระบำศรีวิชัย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. จำนวน 16 ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

               ทั้งนี้สามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 โทร 098-0456535 คุณพัชรีย์   ทองศรีเกตุ

****************************************************

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

>>>ตารางและรายละเอียด<<<

>>>ใบสมัคร<<<

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ