ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25/01/2019 |
งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562

"งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562"

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

*********************************************

>>>เอกสารแนบ<<<

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ