ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 07/12/2018 |
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นมีลักษณะงานเทียบเคียง ได้ตำแหน่งบริหาร

>>>ดาวน์โหลด<<<

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ