ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 16/07/2018 |
การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 61

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 61 "นครเกมส์" ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญท่านส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 61 "นครเกมส์" โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมผู้จัดก่ารทีมในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ