ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 09/04/2018 |
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)


 

                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด    นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) หรือรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live  ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.


**********************************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ