ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 05/12/2017 |
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาเทควันโด้

          โครงการแข่งขันกีฬาเทควันโด้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมเทควันโด้นครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจัดให้มีการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        

********************************************************

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ