ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 02/11/2017 |
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งใหญ่

อบจ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่

จัดกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งใหญ่”

               องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งใหญ่ ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดประดิษฐาราม ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

***************************

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ