ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13/09/2017 |
ขยายสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

รายละเอียด

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ