ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 11/09/2017 |
อบจ.นครศรีฯ ร่วมสืบสานงานบุญอันยิ่งใหญ่ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อบจ.นครศรีฯ ร่วมสืบสานงานบุญอันยิ่งใหญ่ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของคนภาคใต้โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช และในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช  เน้นการสืบทอดส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณกว่า 1.6 ล้านบาท ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน ณ บริเวณสนามหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

          1.   จัดประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ และ  ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

               -วันที่ ๑๔ – ๑๗ กันยายน  ๒๕๖๐ ทำการประชันคัดเลือกทีมเข้าชิงชนะเลิศ 

                -วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  ทำการประชัน รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน            

          2.   จัดประกวดวรรณกรรมไทย เพลงร้องเรือเด็ก (เพลงกล่อมเด็ก) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑กันยายน ๒๕๖๐

          3.   จัดประกวดหุ่นเปรต การสาธิตหุ่นเปรตและจัดขบวนหุ่นเปรต โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับชมรมนักข่าวนครศรีธรรมราช ในวันที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

          4.  จัดประกวดหมรับ ขบวนแห่หมรับ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และที่ทำการปกครองจังหวัด ในวันที่ ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๐

          ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช    ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ กันยายน ๒๕๖๐  ณ สนามหน้าเมือง , สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

**********************************

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ